Kontakt

Sjedište i glavni ured:
Bele Bartoka 28, Beli Manastir
Telefon: 031/700-753
Fax: 031/703-222
Email: info@z-grupa.com
Žiro račun: HR2123400091110455269
MBS: 030110447
OIB: 08338317212

Direktor: Ivan Zadravec
Telefon: 031/700-753
Email: ivan@z-grupa.com

Visokogradnja i niskogradnja:
Voditelj: Darko Matijaković dipl.ing.građ.
Mobitel: 099/640-07-81
Telefon: 031/700-753
Email: darko@z-grupa.com

Računovodstvo:
Voditelj: Kristina Grujić
Mobitel: 099/262-52-50
Telefon: 031/700-753
Email: kristina@z-grupa.com