Reference

Grad Beli Manastir
Općina Petlovac
Općina Popovac
Općina Draž
Općina Čeminac

Baranjska Čistoća d.o.o.
Baranjski Vodovod d.o.o.
Vodoopskrba Dadra d.o.o.
Stanouprava d.o.o.
Urbanizam d.o.o.
Dvorac d.o.o.
HEP d.o.o.
Filakov d.o.o.
Strabag – PFS d.o.o.
Emax d.o.o.
Eurco d.d.
Belje d.d.
Croatia osiguranje d.d.
Financijska agencija Zagreb
Ljekarne na području Osječko-baranjske županije
Prva srednja škola Beli Manastir
Druga srednja škola Beli Manastir

Župa Sv. Lovre đakona i mučenika Baranjsko Petrovo Selo
Župa Sv. Lovre đakona i mučenika filijala Novi Bezdan
Rimokatolička crkva Sv. Donata u Karancu
Župa Sv. Martina biskupa Beli Manastir
Župna crkva Sv. Marije Magdalene Luč
Reformatska kršćanska crkva u Bilju
Župa Sv. Mihaela Arkanđela Kneževi Vinogradi
Župa uzvišenja Sv. Križa Branjin Vrh
Reformirana krščanska kalvinska crkva u Kamencu

Dječji Vrtić Cvrčak Beli Manastir
Forum Mađarskih prosvjetnih djelatnika
Savez Mađarskih udruga
Demokratska zajednica Mađara Hrvatske
Šipec ugostiteljstvo
GDCK Beli Manastir
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
i druge fizičke osobe.