Visokogradnja

Izrada svih vrsta drvenih krovišta Sanacija svih sakralnih objekata  Izrada obiteljskih kuća i manjih stambenih zgrada Izrada industrijskih i poslovnih objekata Rekontskrukcije svih vrsta objekata Izrada svih fasadnih sustava na obiteljskim kućama i stambenim zgradama